Η Ιατρός

Είμαι Παθολόγος και Λοιμωξιολόγος με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση και αντιμετώπιση ευάλωτων πληθυσμών, ατόμων σε δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (πρόσφυγες, χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες).

Διαθέτω επίσης εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση ασθενών σε κατάσταση κύησης και λοχείας καθώς και γυναικολογικών λοιμώξεων. Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υγείας τόσο σε νοσοκομειακό περιβάλλον όσο και σε συνθήκες εξωτερικού ιατρείου αλλά και στην εκπαίδευση ασθενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Ολοκλήρωσα την εκπαίδευση μου στην Παθολογία στο ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία” και ακολούθως εξειδικεύθηκα στη Λοιμωξιολογία στο ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή του Ν.Ηρακλείου. Στο ιατρείο μου μπορείτε να απευθυνθείτε τόσο για θέματα γενικής παθολογίας (όπως απλό check-up, διαταραχές αρτηριακής πίεσης, σακχαρώδη διαβήτη και άλλα χρόνια προβλήματα) αλλά και για θέματα απλών ή και ειδικών λοιμώξεων ή ακόμα και για θέματα πρόληψης ή ελέγχου σεξουαλικά μεταδιδόμενων ή άλλων λοιμωδών νοσημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο